Dodávka radiačního monitorovacího systému pro Protonové centrum Praha

 

K nejmodernějším pracovištím nukleární medicíny v České republice patří Protonové centrum Fakultní nemocnice Na Bulovce v Praze.

Na jeho výstavbě se podílela i naše společnost, a to dodávkou systémů monitorování pracovního prostředí a osob. Tyto systémy slouží k zajištění radiační ochrany na pracovištích centra a umožňují prokázat dozorným orgánům bezpečnost provozu.

 

V rámci zakázky jsme přes hlavního realizátora stavby dodali:

SYSTÉM MONITOROVÁNÍ RADIAČNÍ SITUACE V PRACOVNÍM PROSTŘEDÍ

 • Monitory příkonu prostorového dávkového ekvivalentu gama AGM-02
 • Sondy příkonu prostorového dávkového ekvivalentu neutronů MDN-01
 • Lokální zobrazovací jednotky LZJ-22
 • Externí signalizační jednotky ASU-50
 • Nadřazený řídicí a databázový systém a software RMS

 

Autonomní a ruční přístroje pro měření a kontrolu povrchové kontaminace osob a předmětů

 • Monitor kontaminace rukou a nohou HF-350
 • Ruční monitor povrchové kontaminace RP-2000A
 • Ruční univerzální dozimetr-radiometr

 

Systém elektronické osobní dozimetrie SEOD-MP

 • Sada elektronických osobních dozimetrů
 • Terminál elektronické osobní dozimetrie TED-MP
 • Aplikační software SEOD-MP
 • Výdejní automat DPD na 150 osobních dozimetrů

Všechna zařízení jsme řádně dodali, nainstalovali a uvedli do provozu, personál uživatele jsme proškolili v používání a základní údržbě.

 

 

 

CHCI POSLAT DALŠÍ REFERENCI

 • 60+
 • Produktů pro
  jaderné elektrárny
 • 4
 • Různé typy
  Gama ozařovačů
 • 3500+
 • Roční distribuce
  detektorů kontaminace
+420 516 428 611
Česká republika
Svitavská 588, 679 21 Černá Hora


Certifikace a oprávnění