Dodávka monitoru radioaktivního odpadu pro jadernou elektrárnu Atucha, Argentina

 

Zařízení určené k charakterizaci pevných radioaktivních odpadů si od nás zakoupil i provozovatel jaderné elektrárny Atucha II v Argentině. Jednalo se o monitor pevných odpadů WAM-202 s příslušenstvím.

 

Systém, který jsme dodali, se skládal z těchto hlavních částí

 • Automatické měřicí zařízení na radioaktivní odpad ve standardních 200-litrových sudech (gama spektrometrie s HPGe detektorem)
 • Manipulační zařízení pro přísun a odebírání sudů
 • Systém havarijní odezvy
 • Kamerový monitorovací systém
 • Sondy příkonu prostorového dávkového ekvivalentu pro monitorování radiační situace v pracovním prostředí

Systém jsme vyvinuli a vyprojektovali na základě specifických požadavků zákazníka. Při vývoji byly použity simulace a výpočty metodou Monte Carlo.

 

Vykonané práce a poskytnuté služby

 • Vývoj, výroba a dodávka zařízení
 • Dozor nad instalací a oživení systému
 • Provedení přejímacích zkoušek a uvedení do provozu
 • Zpracování uživatelské dokumentace
 • Odborné zaškolení personálu

 

 

 

CHCI POSLAT DALŠÍ REFERENCI

 • 60+
 • Produktů pro
  jaderné elektrárny
 • 4
 • Různé typy
  Gama ozařovačů
 • 3500+
 • Roční distribuce
  detektorů kontaminace
+420 516 428 611
Česká republika
Svitavská 588, 679 21 Černá Hora


Certifikace a oprávnění