Služba osobní dozimetrie je založena na opakovaném půjčování osobních dozimetrů pro pracoviště se zdroji ionizujícího záření pro zvolené monitorovacího období. Po ukončení monitorovacího období jsou dozimetry vráceny společnosti VF k vyhodnocení. Po vyhodnocení jsou dohlížející osobě pracoviště automaticky zaslány osobní dávky všech monitorovaných pracovníků.

Další informace jsou dostupné na stránkách Služby osobní dozimetrie: http://www.dozimetrie.cz/.

 

Stáhnout PDF

POPTAT U VÝROBCE

Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.
Požádejte proto našeho zástupce o potvrzení informací uvedených na této webové stránce.

 • 60+
 • Produktů pro
  jaderné elektrárny
 • 4
 • Různé typy
  Gama ozařovačů
 • 3500+
 • Roční distribuce
  detektorů kontaminace
+420 516 428 611
Česká republika
Svitavská 588, 679 21 Černá Hora


Certifikace a oprávnění