RMS je standardizovaným systémem pro monitorování radiační situace. Do systému může být zapojeno velké množství monitorů radiace, zobrazovacích jednotek a signalizačních jednotek.

Informace o radiační situaci jsou z monitorů radiace odečítány lokálními zobrazovacími jednotkami RDU-22, prostřednictvím rozhraní RS-485 v pravidelných intervalech. Jednotka umožňuje prezentovat z připojených monitorů aktuální radiační situaci.

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

 • MDG-04 Monitor dávkového příkonu 
 • MDG-08e Monitor dávkového příkonu 
 • AGM-02 Monitor dávkového příkonu
 • MDN-01 Monitor příkonu dávkového ekvivalentu neutronů 
 • CPM-300 Monitor aktivity aerosolů 
 • CPD-14 Kontinuální detektor aerosolů 
 • CID-03 Kontinuální detektor jódů 
 • RDU-22 Zobrazovací jednotka 
 • ASU-50 Signalizační jednotka 

   

Stáhnout PDF

POPTAT U VÝROBCE

Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.
Požádejte proto našeho zástupce o potvrzení informací uvedených na této webové stránce.

Mohlo by vás zajímat

Lokální zobrazovací jednotka

Zařízení pro zobrazení naměřených hodnot a signalizaci provozních stavů z radiačních monitorovacích systémů2

Detail

Monitor příkonu dávkového ekvivalentu neutronů

Detektor pro měření příkonu prostorového dávkového ekvivalentu Ḣ*(10) v polích neutronového záření

Detail

Směrový detektor příkonu gama

Směrově závislé měření dávkového příkonu. Detektory jsou vhodné pro technologická měření v prostorech s více zdroji

Detail

Monitor dávkového příkonu gama

Monitor pro měření příkonu prostorového dávkového ekvivalentu záření gama. Monitor obsahuje zobrazovací displej a zvukovou signalizaci

Detail

Detektory příkonu gama

Detektory pro měření kermového příkonu nebo příkonu dávkového ekvivalentu gama.

Detail

Signalizační jednotka

Signalizační jednotka, která spolehlivě zajišťuje zřetelnou vizuální i akustickou signalizaci překročení signalizačních úrovní

Detail

 • 60+
 • Produktů pro
  jaderné elektrárny
 • 4
 • Různé typy
  Gama ozařovačů
 • 3500+
 • Roční distribuce
  detektorů kontaminace
+420 516 428 611
Česká republika
Svitavská 588, 679 21 Černá Hora


Certifikace a oprávnění