Monitory FRM-02 jsou určeny pro měření a analýzu radionuklidů emitujících záření gama při uvolňování materiálu z likvidovaných jaderných elektráren do životního prostředí.
Na základě výsledků měření je možno rozhodnout zda, je materiál určen k uvolnění do životního prostředí, k dekontaminaci, nebo k uložení jako radioaktivní odpad.
FRM-02 se skládá z těchto základních částí:

 • Měřící komora s plastickými scintilačními detektory, odstíněná olověným stíněním
 • Vestavěné tenzometrické váhy pro vážení materiálu
 •  Elektrických posuvů pro manipulaci s měřenými kontejnery
 • Informační panel a vizuálně-akustická signalizace
 • Bezpečnostní zábrany a zámky pro maximalizaci bezpečnosti práce

 

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

 • FRM-06 Zařízení pro uvolňování velkoobjemových odpadů
 • FRM-24 Monitor pro uvolňování materiálů do životního prostředí
 • WAM Monitory odpadů
 • MCM-300 Signalizátor kontaminace předmětů
 • HF Monitor kontaminace rukou a nohou
 • PAM-170 Přenosný moniotr kontaminace

 

Stáhnout PDF

POPTAT U VÝROBCE

Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.
Požádejte proto našeho zástupce o potvrzení informací uvedených na této webové stránce.

Mohlo by vás zajímat

Zařízení pro uvolňování velkoobjemových materiálů

Komplexní monitorovací zařízení k měření aktivity radionuklidů v odpadních materiálech uložených ve standardních kontejnerech nákladních vozidel.

Detail

Monitor pro uvolňování do životního prostředí

Zařízení pro uvolňování materiálů do životního prostředí. Vhodné pro decommisioning jaderných elektráren

Detail

Monitor pro uvolňování materiálů do životního prostředí

Monitorovací zařízení k měření aktivity radionuklidů v odpadních materiálech před jejich uvolněním do životního prostředí. Zařízení je určeno pro menší objemy materiálů

Detail

Monitor pro charakterizaci odpadů

Monitor s pevným kolimátorem pro radionuklidovou charakterizaci radioaktivně kontaminovaných odpadů uložených ve standardních sudech

Detail

Monitor odpadů

Monitor je určen pro kvantitativní a kvalitativní charakterizaci radioaktivních odpadů. Lze použít také při uvolňování odpadů do životního prostředí.

Detail

 • 60+
 • Produktů pro
  jaderné elektrárny
 • 4
 • Různé typy
  Gama ozařovačů
 • 3500+
 • Roční distribuce
  detektorů kontaminace
+420 516 428 611
Česká republika
Svitavská 588, 679 21 Černá Hora


Certifikace a oprávnění