Monitor FRM-24 je určen pro měření aktivity radionuklidů, které se mohou vyskytovat v materiálu uvolňovaném do životního prostředí. Monitor umožňuje monitorovat záření gama v materiálu, který projde měřicím tunelem.

Na základě výsledků měření měrné aktivity a rozložení odezvy na detektorech lze rozhodnout, zda může být materiál uvolněn do životního prostředí.
FRM-24 se skládá z následujících základních částí:

 • Nakládací válečková plošina s integrovanou váhou
 • Měřící komora:
  • 4x plastický scintilační detektor
  • Olověné stínění tloušťky 50 mm
  • Vnitřní nerezový plášť
  • Posuvný pás s elektrickým pohonem
  • Řídící jednotka s LED monitorem
  • Optická signalizace stavu monitoru a měření
 • Vykládací válečková plošina

 SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

 • WAM Monitory odpadů
 • FRM-02 Moniotory pro uvolňování do životního porstředí
 • HF Monitor kontmainace rukou a nohou
 • PAM-100 Přenosný monitor kontaminace
 • PAM-170 Přenosný monitor kontaminace
 • FCM-11 Monitor kontaminace

Stáhnout PDF

POPTAT U VÝROBCE

Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.
Požádejte proto našeho zástupce o potvrzení informací uvedených na této webové stránce.

Mohlo by vás zajímat

Zařízení pro uvolňování velkoobjemových materiálů

Komplexní monitorovací zařízení k měření aktivity radionuklidů v odpadních materiálech uložených ve standardních kontejnerech nákladních vozidel.

Detail

Monitor pro uvolňování do životního prostředí

Zařízení pro uvolňování materiálů do životního prostředí. Vhodné pro decommisioning jaderných elektráren

Detail

Monitor pro charakterizaci odpadů

Monitor s pevným kolimátorem pro radionuklidovou charakterizaci radioaktivně kontaminovaných odpadů uložených ve standardních sudech

Detail

Monitor odpadů

Monitor je určen pro kvantitativní a kvalitativní charakterizaci radioaktivních odpadů. Lze použít také při uvolňování odpadů do životního prostředí.

Detail

 • 60+
 • Produktů pro
  jaderné elektrárny
 • 4
 • Různé typy
  Gama ozařovačů
 • 3500+
 • Roční distribuce
  detektorů kontaminace
+420 516 428 611
Česká republika
Svitavská 588, 679 21 Černá Hora


Certifikace a oprávnění