LZJ-22 je zařízení určené k použití v systémech radiační kontroly. Základní funkce zařízení jsou:

 • zobrazování aktuálních a historických hodnot
 • nastavování parametrů pomocí dotykového displeje
 • lokální archivace naměřených hodnot z detekčních zařízení
 • signalizace poruchových a nestandardních stavů, varování osob v případě nebezpečí radiačního ohrožení.

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

 • RMS Radiační monitorovací systém
 • ASU-50 Signalizační jednotka 
 • MDG-0X Monitor dávkového příkonu 
 • PSJ-02 Napájecí a komunikační krabice 
 • PSJ-03 Napájecí a komunikační krabice 

  

  

Stáhnout PDF

POPTAT U VÝROBCE

Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.
Požádejte proto našeho zástupce o potvrzení informací uvedených na této webové stránce.

Mohlo by vás zajímat

Monitor příkonu dávkového ekvivalentu neutronů

Detektor pro měření příkonu prostorového dávkového ekvivalentu Ḣ*(10) v polích neutronového záření

Detail

Směrový detektor příkonu gama

Směrově závislé měření dávkového příkonu. Detektory jsou vhodné pro technologická měření v prostorech s více zdroji

Detail

Detektory příkonu gama

Detektory pro měření kermového příkonu nebo příkonu dávkového ekvivalentu gama.

Detail

Radiační monitorovací systém

Modulární systém pro monitorování radiační situace s možností připojení velkého množství detektorů, monitorů, zobrazovacích a signalizačních jednotek

Detail

Signalizační jednotka

Signalizační jednotka, která spolehlivě zajišťuje zřetelnou vizuální i akustickou signalizaci překročení signalizačních úrovní

Detail

 • 60+
 • Produktů pro
  jaderné elektrárny
 • 4
 • Různé typy
  Gama ozařovačů
 • 3500+
 • Roční distribuce
  detektorů kontaminace
+420 516 428 611
Česká republika
Svitavská 588, 679 21 Černá Hora


Certifikace a oprávnění