Horká komora je určena pro bezpečnou práci s uzavřenými radionuklidovými zářiči do celkové aktivity až 2 000 TBq (60Co). Mezi typické příklady využití patří např. přebíjení uzavřených radionuklidových zdrojů (dále URZ) z kontejneru do kontejneru, nabíjení, vybíjení a přebíjení ozařovačů, provádění přejímacích zkoušek nových URZ a nakládání s URZ po skončení platnosti jejich osvědčení.

Základní koncepce horké komory se určuje podle jejího účelu, tj. požadované vnitřní rozměry komory, způsoby manipulace s kontejnery a URZ, vybavení komory potřebným vybavením. Standardně se vybavuje pomůckami a nástroji pro vlastní práci s URZ: manipulační zařízení, rozvody technických plynů, laboratorní přípravky a podobně.

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

 • SLB Stíněný laminární box, řada
 • SDG-04 Sonda pro měření dávkového příkonu gama
 • LVJ-02 Lokální vyhodnocovací jednotka 
 • AGM-02 Monitor dávkového příkonu gama 
 • MDG-0X Monitor dávkového příkonu
 • CPM-300 Monitor aktivity aerosolů
 • RDU-22 Zobrazovací jednotka
 • ASU-50 Signalizační jednotka 
 • RMS Radiační monitorovací systém 
 • MK-30P Měřicí komora

 

  

Stáhnout PDF

POPTAT U VÝROBCE

Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.
Požádejte proto našeho zástupce o potvrzení informací uvedených na této webové stránce.

Mohlo by vás zajímat

Přenosné monitory kontaminace

Ruční přenosné přístroje se scintilačními detektory bez použití plynu. Určeno pro měření povrchové aktivity radionuklidů alfa, beta a gama. 

Detail

Přenosné monitory kontaminace

Přenosný ruční přístroj pro měření povrchové aktivity radionuklidů alfa, beta a gama.

Detail

Monitor dávkového příkonu gama

Monitor pro měření příkonu prostorového dávkového ekvivalentu záření gama. Monitor obsahuje zobrazovací displej a zvukovou signalizaci

Detail

Detektory příkonu gama

Detektory pro měření kermového příkonu nebo příkonu dávkového ekvivalentu gama.

Detail

Monitor kontaminace rukou a nohou

Monitory kontaminace rukou a nohou jsou určeny k signalizaci kontaminace alfa, beta nebo gama radionuklidy vyskytujícími se na rukou, nohou či oblečení

Detail

Stínicí cihly

Cihly z cementového mixu o vysoké hustotě s výrazně lepšími stínícími vlastnostmi než standardní nebo barytový beton

Detail

 • 60+
 • Produktů pro
  jaderné elektrárny
 • 4
 • Různé typy
  Gama ozařovačů
 • 3500+
 • Roční distribuce
  detektorů kontaminace
+420 516 428 611
Česká republika
Svitavská 588, 679 21 Černá Hora


Certifikace a oprávnění