DJ-500 doplňuje řadu vzorkovačů V3H14C pro monitorování 3H a 14C ve vzdušných výpustech jaderných elektráren nebo pracovišť s výzkumnými reaktory. Vzorkovač zachytává tritium (součást molekuly vody) do hydroskopického materiálu typu silikagel. Desorpční jednotka je určena pro desorpci vody zachycené v sorbentu vzorkovače. 

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

 • V3H14C Zařízení pro odběr 3H a 14C

 

 

Stáhnout PDF

POPTAT U VÝROBCE

Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.
Požádejte proto našeho zástupce o potvrzení informací uvedených na této webové stránce.

Mohlo by vás zajímat

Detektory vzácných plynů

Detektor pro kontinuální měření objemové beta a/nebo gama aktivity vzácných plynů ve výpustech ventilačních komínů a v technologických systémech

Detail

 • 60+
 • Produktů pro
  jaderné elektrárny
 • 4
 • Různé typy
  Gama ozařovačů
 • 3500+
 • Roční distribuce
  detektorů kontaminace
+420 516 428 611
Česká republika
Svitavská 588, 679 21 Černá Hora


Certifikace a oprávnění