Monitory řady WAM-300 jsou určeny pro kvantitativní a kvalitativní charakterizaci radioaktivních odpadů o celkové aktivitě od 3 kBq až do 3 TBq (pro 60Co) v sudu.

Monitory řady WAM-300 jsou vybaveny prozařovačem s uzavřeným radionuklidovým zářičem, který umožní provádět korekce na nehomogenní rozložení materiálu v sudu. Standardně se používá 152Eu, v případě potřeby lze použít i jiný, například 75Se.

Vzhledem k variabilním požadavkům zákazníků na měření různých typů a velikostí sudů, různých aktivit odpadů v sudech, různým požadavkům na manipulaci se sudy, atp., jsou monitory WAM vyráběny zákazníkům na míru.

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

 • WAM-200 Monitor odpadů
 • MK-30P Měřící komora
 • HF Monitor kontaminace rukou a nohou
 • PAM-170 Přenosný monitor kontaminace
 • MDG-12S Monitory dávkového příkonu
 • RMS Radiační monitorovací systém

 

 

Stáhnout PDF

POPTAT U VÝROBCE

Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.
Požádejte proto našeho zástupce o potvrzení informací uvedených na této webové stránce.

Mohlo by vás zajímat

Zařízení pro uvolňování velkoobjemových materiálů

Komplexní monitorovací zařízení k měření aktivity radionuklidů v odpadních materiálech uložených ve standardních kontejnerech nákladních vozidel.

Detail

Monitor pro uvolňování do životního prostředí

Zařízení pro uvolňování materiálů do životního prostředí. Vhodné pro decommisioning jaderných elektráren

Detail

Monitor pro uvolňování materiálů do životního prostředí

Monitorovací zařízení k měření aktivity radionuklidů v odpadních materiálech před jejich uvolněním do životního prostředí. Zařízení je určeno pro menší objemy materiálů

Detail

Monitor pro charakterizaci odpadů

Monitor s pevným kolimátorem pro radionuklidovou charakterizaci radioaktivně kontaminovaných odpadů uložených ve standardních sudech

Detail

 • 60+
 • Produktů pro
  jaderné elektrárny
 • 4
 • Různé typy
  Gama ozařovačů
 • 3500+
 • Roční distribuce
  detektorů kontaminace
+420 516 428 611
Česká republika
Svitavská 588, 679 21 Černá Hora


Certifikace a oprávnění