Srpen 2022

Společnost VF dokončila vývoj a testování nového standardizovaného systému pro monitorování radiační situace se zobrazením výsledků ve webovém prohlížeči.

Do systému může být zapojeno velké množství detektorů radiace, zobrazovacích jednotek a signalizačních jednotek vyráběných společností VF.

Více informací

červen 2022

Společnost VF dokončila vývoj a zkoušky a od 1.6.2022 uvádí na trh modernizovaný typ přenosného monitoru kontaminace PAM-100.

Monitory řady PAM-100 jsou přenosné ruční přístroje určené pro měření povrchové kontaminace alfa, beta a/nebo gama.

Obsahují scintilátor zakrytý světlotěsnou fólií, fotonásobič a dvoukanálovou elektroniku pro zpracování signálu.

Více informací

Přenosný monitor kontaminace PAM-100
březen 2022

V únoru 2022 jsme podepsali smlouvu na dodávku kompletního vybavení neutronové kalibrační laboratoře pro Bangladéšský úřad pro jadernou bezpečnost (Bangladesh Atomic Energy Regulatory Authority, BAEK).

Tato organizace spadá pod bangladéšské Ministerstvo vědy a technologie, které je zodpovědné za regulaci využívání jaderných technologií v Bangladéši. Mimo jiné dohlíží na bezpečnostní aspekty výstavby nové jaderné elektrárny Rooppur.

Více informací

únor 2022

Společnost VF dokončila vývoj nové jednotky RPU-06 pro sběr a zpracování dat z detektorů radiace, která je jedním ze základních stavebních kamenů systémů radiační kontroly.

Je kompaktní verzí osvědčené jednotky RPU-12 a je možné ji využít v monitorech radiace, kde není potřeba řídit technologii odběru vzorků, ale kde je třeba přímo zobrazovat výsledky měření.

Více informací

Nová jednotka RPU-06 pro sběr a zpracování dat z detektorů radiace
leden 2022

Společnost VF dokončila vývoj a zkoušky a od 1.1.2022 uvádí na trh modernizovaný typ monitoru kontaminace podlah „FloorScan“.

Monitory FloorScan jsou určeny k rychlému a spolehlivému měření kontaminace podlah alfa, beta a/nebo gama radionuklidy. K tomu jsou využity bezplynové scintilační detektory.

Více informací

prosinec 2021

VF získala významnou a zajímavou zakázku na modernizaci systémů pro monitorování plynných výpustí z jaderné elektrárny Cofrentes ve Španělsku za normálního i havarijního a pohavarijního provozu.

Více informací

Smlouva na dodávku měření pro JE Cofrentes, Španělsko
Listopad 2021

Společnost VF dokončila vývoj a zkoušky a od 1.11.2021 uvádí na trh modernizovaný typ přenosného monitoru kontaminace PAM-170.

Monitory řady PAM-170 jsou přenosné ruční přístroje určené pro měření povrchové kontaminace alfa, beta a/nebo gama.

Obsahují scintilátor zakrytý světlotěsnou fólií, fotonásobič a dvoukanálovou elektroniku pro zpracování signálu.

Více informací

říjen 2021

Lze měřit dávkový příkon gama a neutronů pouze jednou sondou?

Ano, lze! Vše co k tomu potřebujete je nový detektor dávkového příkonu gama a neutronů SGN-02, vyvinutý společností VF a uvedený na trh po důkladném testování v říjnu 2021. 

Více informací

Detektor dávkového příkonu gama a neutronů SGN-02
září 2021

Společnost VF dokončila vývoj a zkoušky a od 1.10.2021 uvádí na trh modernizovaný typ přenosného monitoru příkonu dávkového ekvivalentu neutronů PNM-02.

Modernizovaný monitor se vyznačuje především nižší váhou, kompaktnějšími rozměry a integrovaným akumulátorem, který zajišťuje výrazně delší dobou provozu (až 200 hodin).

Více informací

srpen 2021

Společnost VF dokončila výrobu sedmi kusů nového typu modernizovaného monitoru Portex-2 určených pro jadernou elektrárnu Temelín. Jedná se o vysoce citlivý portálový monitor, který bude kontrolovat gama kontaminaci procházejících osob na vstupu do elektrárny.

Více informací

Modernizace a dodávka portálového monitoru kontaminace osob Portex-2
červenec 2021

Společnost VF NUCLEAR se stala dodavatelem přístrojů radiační ochrany pro Stanfordskou univerzitu, jednu z nejvýznamnějších vzdělávacích a výzkumných institucí na světě.

Více informací

červen 2021

V květnu 2021, navzdory neočekávaným problémům způsobeným pandemií covid-19, VF úspěšně dokončila instalaci nové sekundární dozimetrické laboratoře v Thajském institutu jaderné technologie (TINT). Vlajková loď ve flotile našich metrologických ozařovačů, ozařovač OG-8, a kalibrační lavice CB-50, jsou klíčovými součástmi této nové moderní metrologické laboratoře.

Více informací

Úspěšná instalace metrologické laboratoře v Thajsku
Květen 2021

VF uvedla na trh nový typ monitoru rukou a nohou HF-4 určený pro zákazníky požadující kvalitní a přitom cenově dostupné řešení. HF-4 obsahuje dva nožní a dva ruční scintilační detektory.

Více informací

březen 2021

VF obdržela počátkem března 2021 od našeho obchodního partnera z Číny objednávku na dodávku 10ks monitorů neutronů MDN-01.

Více informací

Objednávka monitoru neutronů MDN-01 z Číny
únor 2021

VF, a.s. uspěla ve výběrovém řízení u společnosti ČEZ, na dodávku 7 ks portálových monitorů na vstupu do JE Temelín. Doposud používané monitory PM-7 budou nahrazeny novým zřízením Portex-2, vyvinutém, vyrobeném a dodaném společností VF. Po skončení celého projektu bude JE Temelín vybavena na vstupu pouze portálovými monitory od společnosti VF.

Více informací

leden 2021

VF začala počátkem roku realizovat zakázku Obnova a modernizace vymíracích nádrží pro Fakultní nemocnici Motol v Praze

 

Více informací

Obnova a modernizace vymíracích nádrží pro FN Motol v Praze
leden 2021

Děkujeme Vám za důvěru a spolupráci v uplynulém roce. Přejeme Vám i všem Vašim blízkým příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce pevné zdraví a mnoho štěstí a spokojenosti

Více informací

listopad 2020

Objednávka na dodávku 1 ks odběrového zařízení vzduchu VOPV-10 Státní agenturou pro atomovou energii v Polsku.

Více informací

Dodávka odběrového zařízení vzduchu Státní agentuře pro atomovou energii v Polsku
listopad 2020

Úspěšná spolupráce PTW Dosimetry a VF v oblasti metrologických řešení dosahuje nové úrovně.

Více informací

říjen 2020

 Uzavření smlouvy na dodávku 4 ks výdejních automatů dozimetrů používaných na Bělojarské JE 

Více informací

Dodávka pro Bělojarskou JE, Rusko
říjen 2020

VF, a.s. zvítězila ve výběrovém řízení na dodávku dozimetrického systému pro nově budované pracoviště PET/CT (pozitronová emisní tomografie -PET a výpočetní tomografie -CT) v Pardubické nemocnici, která je součástí holdingu Nemocnice Pardubického kraje, a. s.

Více informací

červenec 2020

VF, a.s. podepsala smlouvu na dodávku monitoru radioaktivního pevného odpadu pro Mezinárodní Atomovou Energetickou Agenturu (IAEA)  

Více informací

Dodávka monitoru radioaktivního pevného odpadu pro IAEA
červenec 2020

V červnu 2020 vyhrála společnost VF, ve spolupráci s firmou PTW, tendr na modernizaci kalibrační laboratoře pro Thajský institut jaderných technologií se sídlem v Bangkoku

Více informací

červen 2020

VF, a.s. úspěšně ukončila kvalifikaci pro registraci schválených dodavatelů pro Jižní Koreu

Více informací

Úspěšná kvalifikace pro registraci schválených dodavatelů, Jižní Korea
květen 2020

VF, a.s. vyhrála tender  IAEA a podepsala smlouvu na dodávku a instalaci zařízení radiační ochrany personálu pro JE Metsamor v Arménii – monitory povrchové kontaminace personálu.

Více informací

květen 2020

VF, a.s. zajistí kompletní dodávku Kalibrační laboratoře pro ÚJV Řež

Více informací

Kalibrační laboratoř pro UJV Řež
duben 2020

VF, a.s. uzavřela kontrakt na dodávku celotělového monitoru kontaminace Exitscan-2 pro INER Taiwan

Více informací

březen 2020

V březnu 2020 se konal čtvrtý ročník turnaje VF BADMINTON MASTER CUP.

Více informací

VF BADMINTON MASTER CUP 2020
únor 2020

VF, a.s. podepsala smlouvu na dodávku 37 ks monitorů aerosolů pro VF partnera v Číně

Více informací

leden 2020

V lednu 2020 podepsala naše společnost smlouvu se Státním ústavem radiační ochrany ČR (SÚRO) na dodávku čtečky osobních dozimetrů TL a OSL.

Více informací

Čtečka TL a OSL dozimetrů
prosinec 2019

Vážení obchodní partneři a přátelé, děkujeme Vám za Vaši přízeň a spolupráci v uplynulém roce. Přejeme Vám i Vašim nejbližším radostné Vánoce, šťastný a úspěšný nový rok 2020.

Více informací

listopad 2019

VF, a.s. úspěšně ukončila projekt na dodávky a instalaci metrologické laboratoře na polském Metrologickém institutu

Více informací

Modernizace metrologické ozařovny, Polsko
říjen 2019

V říjnu 2019 byla podepsána smlouva na dodávku Radiačního Monitorovacího Systému pro laserové centrum ELI Beamlines v Dolních Břežanech

Více informací

V říjnu 2019 byla podepsána smlouva na dodávku Zařízení monitorování radiace Bangladéšské komisi pro atomovou energii.

Více informací

Zařízení monitorování radiace pro Bangladéšskou komisi atomové energie
říjen 2019

VF, a.s. podepsala smlouvu na dodávku monitorů kontaminace pro Národní centrum jaderného výzkumu ve Swierku, Polsko  

Více informací

září 2019

Sportovní nadšenci z VF na in-line bruslích změřili své síly na trati 8.000 m.

Více informací

VF in-line osmitisícovka
září 2019

Uzavření smlouvy na dodávku Výdejních automatů dozimetrů, používaných na Leningradské jaderné elektrárně

Více informací

srpen 2019

Další z mnoha akcí VF sport teamu byl cyklo závod Vrchař roku 2019. Akce proběhla dne 28.9. 2019 a účastnilo se jí 27 závodníku z řad zaměstnanců VF.

Více informací

Vrchař roku 2019
červenec 2019

VF, a.s. se společně s HI-Q (distributorem a partnerem pro USA), zúčastnilo konference Radiological Effluents and Environmental Workshop (REEW), konané v Orlandu, FL, USA.

 

Více informací

červenec 2019

VF, a.s. podepsala s významným partnerem - společností ČEZ, zakázku na záměnu 52 ks bezpečnostních modulů RM-2300 v JE Temelín pro systém monitorování radiace za provozu i havárie.

Více informací

Záměna bezpečnostních modulů na JE Temelín
červen 2019

Společnost VF, a.s. úspěšně dokončila výrobu zařízení WAM 303 pro čínskou jadernou elektrárnu Tianwan NPP.

Více informací

červen 2019

Ve dnech 29. 5. - 1. 6. 2019 se v Černé Hoře v České republice konala II. Mezinárodní konference radiologické ochrany.

Více informací

II. Mezinárodní konference radiologické ochrany SIOR
červen 2019

Ve dnech 18. - 21. června 2019 se konal pod záštitou IAEA ve Vídni, Rakousko International Symposium on Standards, Applications and Quality Assurance in Medical Radiation Dosimetry (IDOS 2019).

Více informací

červen 2019

V červnu bylo na Černobylskou JE odvezeno zařízení FRM-03 sloužící pro měření uvolňování odpadů do životního prostředí.

Více informací

Dodávka monitoru FRM-03 pro uvolňování do životního prostředí do Černobylské JE
květen 2019

Dovolujeme si Vás informovat, že k 1. 5. 2019 dokončila společnost VF, a.s. přechod na nové webové stránky www.vfnuclear.com.

Více informací

;
 • 60+
 • Produktů pro
  jaderné elektrárny
 • 4
 • Různé typy
  Gama ozařovačů
 • 3500+
 • Roční distribuce
  detektorů kontaminace
+420 516 428 611
Česká republika
Svitavská 588, 679 21 Černá Hora


Certifikace a oprávnění